Russiske styrkar på veg bort frå grensa mot Ukraina