Elektrisk ferje blir 18 millionar dyrare på grunn av momsreglar