Opposisjonen vil ha hand på rattet i trygdegransking