Frode Bergs advokat trur heimreise om få dagar kan vere mogleg