Bachelet nominert som kandidat til å bli FNs menneskerettssjef