Mange vil bli smitta – få vil bli veldig sjuke

foto