41 koronapasientar innlagde i Helse vest – to fleire enn dagen før