Undersøking: Over halvparten oppsøkjer kulturarrangement sjeldnare