FHI: Sannsynleg med aukande influensasmitte i tida som kjem

foto