Politiet innfører mellombels nasjonal væpning

foto