Fjellparti i Sogn skal overvakast døgnet rundt – ras kan true populær turistbygd