Utviklingsministeren: Vi må investere langt meir i klimatilpassing