foto
Maria Munch Starheim jobbar som miljøterapeut i Bu og Miljø-tenesta på Elvebøen i sommar. Foto: Privat

Skal ro i student-EM i Istanbul

Maria Munch Starheim er heime på Stårheim i feriane, og er lærarstudent i Trondheim elles. Ho engasjerer seg stort i styret i NTNUI Roing i Trondheim, og er blant anna tatt ut til student-EM i Istanbul.