Avkøyrsel blir stengd når denne riksveg 15-brua skal vedlikehaldast