Bygda vert ikkje prioritert på lik linje med andre knutepunkt i kommunen