Knallår for Mowi – betaler utbytte på nesten éin milliard