Millionar av jobbar har gått tapt i Latin-Amerika under pandemien