New Zealand set «reiseboble» på pause etter smitteutbrot i Australia