Studie: Koronavaksinane til Pfizer og Moderna 90 prosent effektive