Legemiddelverket: Ingen nye meldingar om blodpropp-tilfelle i Noreg