Hauglie meiner Nav-utsegner stadfestar at lovtolkinga deira har vore feil