Arbeidstilsynet gav Oslo beskjed om å stanse lovbrot i 2012