KS krev klare retningslinjer for smittevern på skular og i barnehagar