Møre og Romsdal, Buskerud og Oppland mistar stortingsmandat