Rettleiar for barnehagar: Tilrår faste grupper med tre barn per vaksen for dei yngste