Med omsut og hjarte for dei som treng oss aller mest

foto