Den kinesiske statsministeren stadfestar usemjer under møte med Merkel