Globalt kontrollorgan kan straffe Syria for bruk av kjemiske våpen