Zimbabwe stenger nettilgangen etter valdelege samanstøyt