Forskar kallar framstillinga av eldrebølgja ein bløff