Siemens tilbake som leverandør til Statnett etter suspensjon