Husdøra til Wara var open kort tid før bilbrannen vart oppdaga