Vurderer å vrake tunnelprosjekt på grunn av høge bompengar