Skipsfartsnæringa må kutte CO2-utslepp – foreslår ei rekke tiltak