Over 400.000 har søkt om dagpengar hittil i år, opplyser Nav