Raudt meiner forsvarsavtalen med USA kan vere i strid med Grunnlova