- Venstre har lite å skryte av frå åra ved makta

foto