Kinesisk provins innfører teknologi for å kjenne att andlet til «mistenkjelege» personar