Fleire gravstøtter på Stokkenes gravstad tilgrisa med måling

foto