Går ikkje imot planane om utviding av kaianlegg

foto