– Viktig at Stad kommune er tydleg på prioriteringane

foto