Jobbar vidare med å få på plass næringsområde på Lund

foto