Kontrollen avdekte manglar ved lys på 18 køyretøy

foto