Skal vurdere fleire alternativ for plassering av reinseanlegg

foto