Vil gjere helikopterfly til eit nytt tilbod for Distrikts-Noreg