Skaut 985 hjort i Stad i 2022, 60 døde i påkøyrsler