Venstre: Regjeringas grep kan gjere matvarene endå dyrare

foto