– Vi har hatt eit sjeldan godt samarbeid med bygda gjennom heile prosessen

foto