Ønskjer synspunkt frå innbyggjarane i Moldefjorden og på Kjøde

foto