Får løyve til å ta ut rømt oppdrettsfisk frå Eidselva